Selecteer een pagina

Inspiratiebrief  7:  Your ancestor  – lied van Nynke Laverman

Beste lezer,

Vorige week was het Oerolfestival en het Holland Festival  online te volgen en dat vond ik geweldig. Ik ben nog nooit in levende lijve naar één van deze festivals geweest, dus ik heb dit jaar mijn kans gegrepen. Er zat van alles bij, mooie, interessante en ook erg aparte voorstellingen. Je kunt een aantal produkties nog wel terugzien op de sites.

In deze brief had ik je graag het lied Your Ancestor van Nynke Laverman (zangeres) willen laten horen. Helaas is het filmpje waarin ze dat zingt inmiddels verwijderd, omdat het festival is afgelopen.

Het lied raakte mij.

Daarom hierbij alleen de (inspirerende) tekst van het lied.

 

Your ancestor

Het lied heet “Your ancestor” (je voorouder) en in de tekst wordt de toekomst verbeeld vanuit het verrassende perspectief van de voorouder uit de 21e eeuw, de Homo Economicus. Wij dus.
Met onze, voor de aarde desastreuze, leefstijl.

In dit lied vertelt deze voorouder waarom we zo waren en vraagt ze degenen die na ons komen niet te hard te oordelen.

Ik vind dat prachtig. Het maakt mij milder naar hoe we in deze tijd bezig zijn. Volgens mij beseffen we zo onderhand best wel dat het roer om moet, maar weten we nog niet goed hoe we het anders moeten doen. We zitten er nog middenin (en verandering gaat langzaam).

Refrein:

You say growth was my Holy Grail
Yes it was and it failed
It couldn’t last I do agree
But in the middle of the hustle
You cannot really see

Tijdens het lied kreeg ik de hoop dat de generaties ná ons beter met de wereld om weten te gaan. Dat de aarde zich heeft kunnen herstellen en dat er een gelijke verdeling in welvaart en welzijn heeft plaatsgevonden.

Helaas eindigt het lied niet zo.
De laatste regel  “for sending you to hell” geeft volgens mij aan dat het hierna dus nog slechter is geworden.

Dat maakte me wel verdrietig.

Laten we op zijn minst de hoop houden (en er alles aan doen) dat de generaties na ons hun wereld geen hel hoeven te noemen. 

Tekst

 

YOUR ANCESTOR

Hello there
This is your ancestor speaking
Your predecessor from the 21st century
When you emerged repressing me
Remember? That was us
The Homo Economicus

Don’t walk away please stay
Please listen to what I have to say
I know I’m out of favour out of date
You hate me probably and it’s too late
To change my fate but please two minutes
For your ancestor the one that went before you
I assure you that when you let me explain a little more
Of what we went through what we really meant to do
That the intention wasn’t evil on our side
It might shed a different light
On how you think of us your ancestors
So you may learn from us because
To not get lost in the future
You must know your past right?

So here I am
This is your ancestor speaking
Your predecessor from the 21st century
You’re blaming me for spreading myself
Endlessly around the globe exploiting nature
Leaving no hope for a future driving the Earth
To the verge of exhaustion draining her to the bone
Like a virus in fact doing what it loves the most
To multiply and multiply completely undermining its host
And you’re right in a way looking back I admit that we did
But we weren’t aware thought we were doing good

Economic growth for all of you
Comfort and convenience
Life is so much easier
Than it has ever been before
You have to give me that
Of course I do regret
That we’ve polluted ourselves
Out of existence
Created an unbridgeable distance
From all other forms of life
Until life finally left us
Exit Homo Economicus

You say growth was my Holy Grail
Yes it was and it failed
It couldn’t last I do agree
But in the middle of the hustle
You cannot really see

The point I’m trying to make
We weren’t fully awake
We didn’t know the things you know
It seemed good to stick with growth
Climate change we heard the words
But the words just didn’t hurt
And it may sound absurd to you
But we loved our children too
We were stuck in a system of business
That’s how we survived it gave us our lives
‘To buy or not to buy’ was to be or not to be
Buying things determined our identity
And you can laugh about it now
But remember it was how
We managed to get out
Of poverty and wilderness
Don’t call it pure silliness
So we aren’t flawless
Your great-grand parents
But you shouldn’t lay it all on us
The Homo Economicus

You say growth was my Holy Grail
Yes it was and it failed
It couldn’t last I do agree
But in the middle of the hustle
You cannot really see

So here I am
This is your ancestor speaking
Your predecessor from the 21st century
To ask for forgiveness and for some understanding
Please don’t be too demanding
Don’t be too hard on us
We did the best we could
Moving forward like we thought we should
Though we were just a phase
In the existence of the human race
We paved the road for you
In many ways

This is your ancestor speaking
The relatives you know so well
Forgive us I beg you
For sending you to hell

Klik hier als je de Nederlandse tekst wilt lezen

JE VOOROUDER

Hallo daar, dit is je voorouder
Je voorganger uit de 21ste eeuw
Toen jij opkwam en mij wegdrukte
Weet je nog? Dat waren wij
De Homo Economicus

Loop niet weg, blijf alsjeblieft
Luister alsjeblieft naar wat ik te zeggen heb
Ik weet dat ik uit de gunst ben, uit de tijd
Je haat me waarschijnlijk en het is te laat
Om mijn lot te veranderen, maar twee minuten alsjeblieft
Voor je voorouder, degene die je voorging
Ik verzeker je dat als je me iets meer laat uitleggen
Over hoe wij het hebben beleefd,
Wat werkelijk onze bedoeling was
Dat onze intenties niet slecht waren,
Het een ander licht zou kunnen werpen
Op hoe je over ons, je voorouders, denkt
En je zelfs van ons zou kunnen leren,
Want om niet te verdwalen in de toekomst
Moet je je verleden kennen, nietwaar?

Dus hier ben ik, dit is je voorouder
Je voorganger uit de 21ste eeuw
Je beschuldigt mij ervan mezelf eindeloos
Te verspreiden over de aardbol
De natuur uitbuitend
Geen hoop op een toekomst achterlatend
De Aarde naar de rand van uitputting drijvend
Haar tot op het bot leegzuigend
Als een virus in feite, die doet wat hij ’t liefste doet,
Zich alsmaar vermenigvuldigen
Waarbij hij zijn gastheer volledig uitholt
En je hebt op een bepaalde manier gelijk
Als ik terugkijk, geef ik toe dat we dat deden
Maar niet bewust, we dachten het goede te doen

Economische groei voor jullie allemaal
Comfort en gemak, het leven is zoveel lichter
Dan het ooit is geweest, dat moet je me nageven
Natuurlijk spijt het me dat we onszelf hebben wegvervuild
Een onoverbrugbare afstand hebben gecreëerd
Tot alle andere vormen van leven
Totdat het leven ons uiteindelijk verliet
Einde Homo Economicus

Jij zegt dat groei mijn heilige graal was
Dat is waar en het mislukte
Het was niet vol te houden, dat ben ik met je eens
Maar dat zie je niet als je er middenin zit

Wat ik probeer te zeggen
Is dat we niet goed wakker waren
We wisten niet wat jij nu weet
Het leek goed om vast te houden aan groei
Klimaatverandering, we hoorden het woord
Maar het woord op zich deed geen pijn
En het klinkt misschien absurd in jouw oren
Maar wij hielden ook van onze kinderen
We zaten vast in een systeem van handel
Dat was onze overleving, dat was ons leven
Kopen of niet kopen, betekende zijn of niet zijn
Je identiteit werd bepaald door wat je kocht
En daar kun je nu om lachen, maar vergeet niet
Dat we zo uit armoede en wildernis konden komen
Noem het geen pure onnozelheid
Oké, we zijn niet foutloos
Maar je kunt niet alles neerleggen bij ons
De Homo Economicus

Jij zegt dat groei mijn heilige graal was
Dat is waar en het mislukte
Het was niet vol te houden, dat ben ik met je eens
Maar dat zie je niet als je er middenin zit

Dus hier ben ik, dit is je voorouder
Je voorganger uit de 21ste eeuw
Vragend om vergeving en om een beetje begrip
Wees alsjeblieft niet te veeleisend
Wees niet te streng voor ons
We hebben ons best gedaan
We zijn doorgegaan zoals we dachten dat goed was
En hoewel we maar een fase waren
In het bestaan van het menselijk ras
Hebben we op vele manieren
De weg voor jullie geplaveid

Dit is je voorouder
De familie die je zo goed kent
Vergeef ons alsjeblieft
Dat we je de hel hebben ingestuurd

 

Nynke Laverman
Het Imaginaire Eiland
Imagine Your Island
oerol.nl Wednesday June 17, 2020

NB: In het filmpje vertelde Nynke Laverman dat ze bezig was met een nieuwe cd (“Plant”), die in het najaar uitkomt. Ik hoop dat dit lied dan op die cd terug te vinden is.

Met hoop,

Xx,

 

Willemijn Lau

 

Inspiratiebrief

Wil je graag geïnspireerd worden tot meer plezier in je werk en leven? Schrijf je voor mijn inspiratiebrief en ontvang regelmatig nieuwe inspiratie om dat éne stapje te zetten in de richting die jij wenst.