Selecteer een pagina
 
vrijwilligerswerk

Klik op het plaatje om naar het animatiefilmpje behorend bij dit artikel te gaan.

Vrijwilligers kun je grofweg in twee groepen verdelen. De groep die het, compleet zonder zelfzucht, doet voor anderen. En de groep die het doet voor anderen én zichzelf.

Beiden groepen zijn het erover eens dat het doen van vrijwilligerswerk nuttig is, dat het je een gevoel van waardering geeft en zich in dankbaarheid betaald. Ondanks dat er enigszins een taboe rust op zelfdienende motieven bij vrijwilligerswerk, wil deze tweede groep vrijwilligerswerk ook voor zichzelf inzetten, namelijk als opstap naar een betaald werk.

Opstap naar betaald werk?

Vrijwilligerswerk kan, vooral in deze tijd van crisis en werkloosheid, bewust ingezet worden als een overbruggingsperiode, een activiteit om de kans op betaald werk te vergroten of zelfs als opstap naar een nieuwe baan. Het draagt bij aan het behouden van werkritme, opbouwen van een netwerk, opdoen van werkervaring en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Bovendien staat het doen van vrijwilligerswerk goed op het CV.

Vrijblijvendheid

Er  is veel vrijblijvendheid in vrijwilligerswerk. Vrijwilligers worden niet afgerekend op het werk, de eisen zijn vaak niet hoog, er is geen werkdruk en er zijn geen prikkels om te ontwikkelen en “hogerop” te komen. Reguliere vrijwilligers hebben doorgaans weinig ambities, iets dat bij betaald werk vaak wel een rol speelt. Dit heeft soms tot gevolg dat mensen jaren op dezelfde plek blijven “hangen”. Wil je vrijwilligerswerk gaan inzetten als opstap naar betaald werk, voorkom dan deze vrijblijvendheid door pro-actief te zijn, jouw doel niet uit het oog te verliezen en een stappenplan te maken.

Stappenplan

  • Wat wil je   bereiken met vrijwilligerswerk?
  • Wil je een betaalde   baan vinden? Schrijf op waar je wilt werken, met wie en waarom?
  • Wil je een   daarvoor een netwerk opbouwen? Schrijf dan op welke mensen je wilt ontmoeten,   en met welk doel.
  • Wil je kennis   nemen van/ervaring opdoen in een bepaalde branche? Schrijf dan op welke   kennis en ervaring en in welke branche.
  • Wil je (meer of   bredere) werkervaring opdoen? Hoeveel tijd wil je hier dan aan besteden?
  • Wil je vaardigheden   leren? Schrijf op welke vaardigheden je wilt leren en met welk doel.
  • Wil je oefenen   in het werken met plezier of gewoon uitvinden wat bij je past? Schrijf dan op   welke mogelijkheden je overweegt.
  • En op welke   termijn wil je dit alles bereiken? Zet een tijdpad voor jezelf uit.
Vind je het moeilijk om je vast te leggen? Bedenk dan, dat een stappenplan aangepast kan worden. Door een doel, hoe vaag ook, voor ogen te hebben, kun je bewuster keuzes maken en jezelf (bij)sturen in de richting van een betaalde baan.

Maak dit kenbaar naar de organisatie

Maak dit stappenplan en de achterliggende motivatie ook kenbaar bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen. Bespreek wat jij wilt bereiken met dit werk en spreek een termijn af. De organisatie vraagt van jou dat jij zonder financieel voordeel tijd en energie in hun organisatie steekt. Jij kunt met een persoonlijk stappenplan bij het bedrijf aangeven welke inzet je van hen verlangt. Organisaties investeren energie en tijd in het selecteren en inwerken van vrijwilligers (soms door middel van een opleiding). En financieel wordt er vaak geïnvesteerd in onkostenvergoedingen, verzekeringen, aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag, e.d. Ze hebben baat bij een goedgemotiveerde vrijwilliger. Maak hen deelgenoot van jouw plannen, zodat ze met jou mee kunnen denken. Maak van de situatie een Win-Win situatie. Dan ben jij nuttig voor hen, en zij van nut voor jou.

En…naar de uitkerende instantie

En, niet onbelangrijk, als werkzoekende heb je meestal te maken met uitkerende instanties. Het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering is vaak gecompliceerd. Iedere instantie gaat hier weer anders mee om. Er heerst daarnaast ook het idee dat vrijwilligers op een oneigenlijke manier worden ingezet om wegbezuinigde betaalde plekken op te vullen. Het is inderdaad een feit dat in deze tijd van crisis en bezuinigingen de grenzen worden verlegd en opgezocht tussen betaald en vrijwillig werken. Natuurlijk moet er voor worden gewaakt dat er een te zware wissel wordt getrokken op vrijwilligers en dat met andere maten wordt gemeten voor betaalde en onbetaalde. Feit blijft dat, in tijden van grote werkloosheid, vrijwilligerswerk de kans op betaald werk vergroot. Door het onderhouden van werkritme, vaardigheden, aangaan en onderhouden van sociale contacten en het weer opbouwen van zelfvertrouwen na ontslag, kan het een grote bijdrage leveren in de zoektocht naar betaald werk. Ga in gesprek met je uitkerende instantie. Door het stappenplan te overleggen, geef je aan dat je doelbewust vrijwilligerswerk inzet om je kans op betaald werk te vergroten. Ook een uitkerende instantie is daarbij gebaat.  Stel voor, op basis van dat stappenplan, afspraken hierover te maken. Dit vergroot de kans om toestemming te krijgen vrijwilligerswerk te mogen doen.

Vrijwilligerswerk als opstap voor een nieuwe baan? Een kwestie van geven en nemen!

Geschreven in samenwerking met Nora Hoog, vrijwilliger.  

Inspiratiebrief

Wil je graag geïnspireerd worden tot meer plezier in je werk en leven? Schrijf je voor mijn inspiratiebrief en ontvang regelmatig nieuwe inspiratie om dat éne stapje te zetten in de richting die jij wenst.

 

 

0 reacties